باران که می بارد

   می دانم

   اتفاق خوبی خواهد افتاد

   حتی اگر اشک هایم

   زیر این بارش

   گم شوند

   و فقط تو می دانی که چقدر

   بارانی که شور نیست

   آفتاب و گندم در پی دارد

   مثل همین نانی که تازگی ها

   طعم شیر و بوسه را ...

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٦/٦/۱۱ | ٧:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : علی اریا | نظرات ()

   آزادی ، اسبی ست نازا

   در خیالش کره های چموش می زاید

   سیاه ، سپید ، ابلق

   رقص یال هایشان در باد

   دل می برد از ابرها

   و زمین زیر سم هایشان می لرزد

   چون قلب خنیاگری عاشق

   در کوچه باغ های سنگقرش

         * * 

 اما 

   چشم را 

   باز که می کنی

   اینجا

   در ظهر مرداد شهر من

   پیر یابویی ست سنگین

   زیر کاه های بی حوصلگی ...

 

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٦/٦/٧ | ٥:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : علی اریا | نظرات ()