کمی مهربانی ،

    روی رویای بهم ریخته ام  پاشیدم ،

    و از آینه بیرون آمدم .

    - " آه خدایا ،

    چه شرجی بدون پرنده ای ! "

    صبحی اینهمه کم و خلوت ،

    بدون عسل و بوسه و نگاه .

    آیا زیر این دریای تشنه ،

    قدری از آفتاب مانده ست ؟

                *   *   *

    مثل یک شکارچی ،

    نشسته ام توی قایقی که از نگاه تو می آید.

    - " کمی به سمت من پلک بزن ! "

    کاش این تونل کبود تمام می شد .

                *   *   *

    چقدر تشنه ام .

    گفتم  آب ؟

    یاد قبض های توی صندوق افتادم .

    چه وقت برای چراغانی ها قبض صادر می کنند ؟

    چقدر برای دیدن تو ، من صبورم .

    کدام دوشنبه ؟ کدام چراغانی ؟

    چه روزی ست امروز ؟

    بدون آینه ، بدون عسل و ...

                *   *   *

    چقدر شعر ننوشته ،

    رویای مرا پر کرده است .

    چه می شود اگر تو بیایی ،

                               مرا تهی کنی .

    گفتم عشق ؟

    یاد تمام سالهایی افتادم ،

    که بی تو  ساکت رفت .

                *   *   *

    ترانه ای که می ساختم ،

                                بیاد تو بود .

    قافیه ها را با موی و ابروی تو ،

                                اندازه می زدم .

    تصویر ها با عبور تو نقاشی می شد .

    من دلم دوباره هوای شلوغ کردن دارد .

    گفتم  انقلاب ؟

    یاد لبخند هایی افتادم که زیر آوار یک سینما خشکید .

    حیف ! 

    چقدر دلم می خواست ، دوباره ، بالکن کاپری ،

    بعدازظهر دوشنبه ما می بود .

    چقدر دلم می خواست ،

    قدیم تر ها هم ترا می شناختم .

    گفتم قدیم ، یاد دوست های جوان افتادم .

                *   *   *

    سینمای کنار میخانه شده " چندم آذر "

    به خیابان شما میگویند  " آزادی "

    وبرای هیچ پرنده ای  نامی نمانده ست .

    حیف !

    که گفت  پرنده ؟

    تو یاد چه افتادی ؟

    چه شد ؟ کدام شاعر نامرد ،

                             تمام شعر های گناه تو را نوشید ؟

    ومن چرا بدون عسل و بوسه و نگاه ،

    صبحی اینهمه کم و خلوت ، شرجی ، بدون پرنده ،

                                                     از آینه بیرون آمدم ؟

    رویای بهم ریخته ام کجاست ؟

                                                تیر ١٣٨۵

   موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳۸٧/۱۱/۱۱ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : علی اریا | نظرات ()