"واژه های گم شده"

 

 

قسمتی از شعرهایم گم شده است 

نام پرنده ها و گل ها 

فعل هایی که از کوچه به خیابان می رفتند 

عکس های قدیمی

همه ی کوه هایی که پاک مانده اند 

همه ی دشت ها،  رودخانه ها 

          -----------

قسمتی از شعرهایم گم شده است 

مثل همین کبوتری که به شاخه ی صنوبر 

پناه برده 

ماه و ستاره‌ها 

همه ی دریاها 

نام همه ی کتاب های جلد سفید 

حتی بغضی که کبود بود 

و دیگر نیست 

و آینه 

و نام قشنگ تو . . . 

قسمتی از شعرهایم گم شده است 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید