"جستجو"

 

   پشت آفتابگردان ها و ستاره های "ونسان"

   زمانی را که از دست داده ای

   جستجو می کنی

 

   پشت این نیزارها

   میان برکه ای که اکنون خشکیده ست

                           "مارال" را

 

   اگر تمام خاکریزهای خالی از سرباز را

   زیر و رو کنی

   حتی اکنون که جنگ نیست

   هیچ "ناتاشا"یی را نمی یابی

   که از میان "جنگ و صلح" سر براورد

   بی آنکه زندگی او را نکشته باشد

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید